POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KONZULTAČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

analýza záměru

zajištění podkladů

jednání s úřady

zajištění povolení

URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

územní studie

veřejné prostory

partery staveb

ARCHITEKTURA A DESIGN

interiérové studie

dispoziční studie

studie staveb

produktový design

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

pro umístění stavby

pro povolení stavby

pro společné povolení

pro provádění stavby

SVĚTELNÁ TECHNIKA

studie denního osvětlení

studie umělého osvětlení

studie sdruženého osvětlení

studie proslunění / oslunění

studie zastínění

GRAFIKA A PREZENTACE

grafický design

loga, vizitky, web

prezentace nemovitostí

interiérová grafika

AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR

kontrola realizace stavby

asistence při výběru materiálů a prvků


GEODETICKÉ PRÁCE

zaměření pozemku

pasport staveb

 skutečné provedení staveb

3D skenování: mračno bodů

BIM informační modely