SVĚTELNÁ TECHNIKA

ZPRACOVÁVÁME STUDIE / POSUDKY:

OSLUNĚNÍ / PROSLUNĚNÍ

proslunění bytů, denních místností MŠ

oslunění pozemků 

optimalizace dispozic a hmotového řešení 

DENNÍ OSVĚTLENÍ

denní osvětlení obytných místností, pobytových místností a trvalých pracovišť (školské stavby, administrativní objekty, ubytovny, ateliéry, restaurace, služby atd.)

optimalizace dispozic a hmotového řešení

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

návrh a rozvržení svítidel

vyhodnocení návrhu umělého osvětlení

kniha svítidel

SDRUŽENÉ OSVĚTLENÍ

sdružené osvětlení pobytových místností a trvalých pracovišť (školské stavby, služby administrativní objekty, ubytovny, ateliéry, restaurace, atd.)

optimalizace dispozic a hmotového řešení

ZASTÍNĚNÍ

vyhodnocení vlivu nových stavebních záměrů na stávající zástavbu z pohledu denního osvětlení i proslunění

optimalizace hmotového řešení staveb

VÝHLED

vyhodnocení výhledu dle ČSN EN 17037